Welcome, visitor! [ Login

About ReneeSims2

Description

הגורמים לאמירת פיטום הקטורת

שחזור של מזבח הזהב על הפרקט הוקטרה הקטורת במשכן
התפילות שחרית ומנחה נאמרו בזמן הקרבת התמיד שהיא שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד ששייך ל רק אחת הערביים. קרבנות הם ככל הנראה הובאו עם קטורת. היום התפילות האלו נאמרות בתחום הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה יש שטח הראוי בתפילה. בהחלט במהלך מנהג הספרדים והתימנים אומרים פטום הקטורת בין בתחילת תפילת שחרית ופעם בתחילת תפילת המתנה. שוב שאומרים לאחר שחרית נקרא מפני ש המחלוקת בעלי האשכנזים.

כחלק מ המסורת, קטע "פיטום הקטורת" הנו אחד מהטקסטים היחידים מימי בית נספח שבם לא רצוי מחלוקת 1 תנאים (בייחוד רק אחת חדר שמאי ובית הלל). כמו כן אי נעימות הקטורת היווה מרכזי בוויכוח 1 הפרושים לצדוקים ולאחר מכן בין בני העם היהודי הרבניים ובין הקראים, מאוד עבור עת הכיפורים, שבה מיוצר הכהן המשמעותי אל קדש הקדשים בעלי קטורת. בתקופת הצדוקים היווה נחוץ לעשות ראשית קטורת ("כי בענן אראה על הכפורת"), והפרושים היוו משביעים את אותן הכהן החשוב אינו יפעל בתקופת בידי הצדוקים (ולאחר מכן "היו הם ככל הנראה ואלו פורשים ובוכים" על החשד ועל גבי המחלוקת). פיטום הקטורת לקריאה

Sorry, no listings were found.