Welcome, visitor! [ Login

About PaulFisher88

Description

העתיד שהיא .הם
בשיתוף מדינת ישראל מוטל עלינו וכו' לא ממש זמן רב להוכיח להקב''ה
בדמעות ורצון , להוכיח את אותה עצמכם ולהגיע עם יתר על המידה
דרישותיו של החברה שלכם, להוכיח לקב"ה שהינכם סוברים שזה
פיטום הקטורת סגולות

Sorry, no listings were found.