Welcome, visitor! [ Login

About NikolasBarton

Description

תיקים לומר תורה תורה יהדות אתר

כתיבת ספר תורה עד מאוד מיוחדת ומרגשת כל אחד שמתחיל את כל התהליך זה בהחלט שהיא הכתיבה מחכה בכליון עיניים מתי כבר ספר התורה יהיה מוכן בצורה הכשרה והמהודרת שיש, מתכוננים כמובן את ההכנסת עיתון תורה שזה עם כל הפרטים שזה התהלוכה, הרכב המקושט והמפואר, השירים, הריקודים, האורחים והמוזמנים, פרסומים וכמובן סעודת המצווה.

כאשר הסופר סיים לכתוב בשעה טובה את כל עיתון התורה קיימים השלב של בחירת התיק לספר מקצוע.

אזי ספר התורה כתוב ומוכן על הקלף, הגיע השלב האחרון החשוב של בחירת תיק לספר תורה.

כיוון שספר התורה הינו קלף קדוש במיוחד המקיף עוצב כל ספר התורה הקדוש ביותר לעם היהודי שניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכן מן הראוי לשמור אותו בסקטור מכובד ונאה ככל האפשר בבית הכנסת

התיק לספר אומנות נפתח כמו דלת והמגילה של הקלף עליו כתוב הספר אומנות מיוחדת, מועבר מחלק אחד לחלק השני לצורך הקריאה בתורה.

התיבה לספר תורה ברוב הפעמים מחוייבת עץ ומעוטרת בעיטורים שונים כמו בדי קטיפה ומתכות יקרות תכשיטי זהב וכסף, הסגנון הנ"ל השייך הארגזים לספר מקצוע מצורי ברוב הפעמים אצל הקהילות הנקרא עדות המזרח

אשר נפתחת כמו דלת ומגילת הקלף מועברת מחלק אדם להפריד ה-3 לצורך קריאתה. התיבה, מורכבת בעיקר מעץ, נוני מעוטרת בשלל עיטורים, החלו ב מבדים וכלה במתכות יקרות (כסף או זהב). סגנון זה מצוי ברוב קהילות המזרח למעשה במרבית הקהילות הנפוצות במזרח התיכון ומזרחה משם ובפרט במצרים, בארץ ישראל (למעט של האשכנזים)

Sorry, no listings were found.