Welcome, visitor! [ Login

About MarionGill22

Description

במסגרת מנהג האשכנזים מקובל להדגיש שבו אחרי התפילה, ואולם הספרדים והתימנים (וגם החסידים) רוצים לאומרה תחילה ובסיום תפילת שחרית ולפני תפילת מנחה.

בתפילת שחרית הפתיחה ללימוד זאת בקטע פיוטי: "אין כאלוקינו" המסתיים במילים (בימות החול): "אתה הוא[4] שהקטירו אבותינו לפניך אחר קטורת הסמים[5]". יהודי עדות המזרח ובחסידות ויזניץ אוהבים מאוד לזהות את אותן סממני הקטורת על אצבעות יד אחת בלבד - מה שמסייע להם לא להתבלבל בספירה, מכיוון שבטקסט מכשיר אייפון שלו נאמר שהטועה במינון מרכיבי הקטורת כדאי מיתה. קריאת פיטום הקטורת

Sorry, no listings were found.