Welcome, visitor! [ Login

About LorenCook2

Description

תיקים לומר תורה See here

כתיבת ספר תורה מאוד מיוחדת ומרגשת כל אחד שמתחיל את כל התהליך זה בוודאי מסוג הכתיבה מחכה בכליון עיניים מתי בדירות מיד ספר התורה יהיה מוכן בצורה הכשרה והמהודרת שיש, מתכננים כמובן את ההכנסת ספר תורה שזה עם כל הפרטים שזה התהלוכה, הרכב המקושט והמפואר, השירים, הריקודים, האורחים והמוזמנים, מודעות וכמובן סעודת המצווה.

כאשר הסופר סיים להגיד בשעה טובה את אותם עיתון התורה קיים השלב של בחירת התיק לספר אומנות.

הרי ספר התורה כתוב ומוכן על הקלף, הגיע השלב החשוב של בחירת תיק לומר תורה.

כיוון שספר התורה הינו קלף קדוש במיוחד המקיף נכתב כל ספר התורה הקדוש ביותר לעם היהודי שניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכן מן הראוי לשמור אותו בענף מכובד ונאה ככל האפשר בבית הכנסת

התיק לספר עבודה נפתח כמו דלת והמגילה של הקלף לתכנן אותו כתוב הספר מלאכה, מועבר מחלק אחד לחלק השני לצורך הקריאה בתורה.

התיבה לספר תורה ברוב הפעמים יש בידי עץ ומעוטרת בעיטורים שונים כמו בדי קטיפה ומתכות יקרות תכשיטי זהב וכסף, הסגנון זה בוודאי השייך הארגזים לספר מקצוע מיוחד מצורי ברוב הפעמים אצל הקהילות המתקיימות מטעם עדות המזרח

אשר נפתחת כמו דלת ומגילת הקלף מועברת מחלק אלו לחלק השלישי לצורך קריאתה. התיבה, מורכבת בעיקר מעץ, אך מעוטרת בשלל עיטורים, כבר החל מ מבדים וכלה במתכות יקרות (כסף או זהב). סגנון זה מצוי ברוב קהילות המזרח כלומר במקומות אחרים הקהילות המוכרות במזרח התיכון ומזרחה משם ובפרט במצרים, בארץ ישראל (למעט של האשכנזים)

Sorry, no listings were found.