Welcome, visitor! [ Login

About JohnnieWelch44

Description

הלכה למשה מסיני זאת שיש לספר את אותה הסת"ם בדיו. חוקי דיו הסת"ם מרובים הינם, אבל שתי הבקשות העיקריות לדיו הסת"ם הנישות שחרוּת וקיום לנצח אותם. הדיו יהיה יכול מפיח להבת נר,[דרוש מקור] שרף אילן, אדם עפצים, גומא וממרכיבים קליינטים.

הזנחה פשוט השייך הקלף או אולי הדיו יוכל לפסול רק את טקסט התורה, עקב דהיית סימבולים או אולי תוים, או שחיקת הדיו מצד הקלף. עיתון אומנות שנפסל יש לגונזו.

חוקי הכתיבה קניית ספר תורה

Sorry, no listings were found.