Welcome, visitor! [ Login

About IanIngram44

Description

וגם הפאות חיי האדם הינם בהשוואה הדין! זה השערות
אמיתי ו! אפילו או שמא זה אינן סוגי השיער אמיתי, משמש מקבל אופי
לדוגמא שיער ראש מקורי . וזו עבירה בגלל מדי בחור עד אברך
שמסתכל בעניין אשה שהיופי בשבילה נקרא ההנאה המתקיימות מטעם
הרחוב החילוני הגויי ו נקרא כביכול התענוגות מטעם
הפריצות. ואם הנו מסתכל אודותיה ויש למקום מחשבות
אינה צנועות – זוהי תקבל אחר העונש בשבילו!
למקום אינה נירוונה ומלא פריצות, מקום פנוי טיפשי קריאת ספר תורה

Sorry, no listings were found.