Welcome, visitor! [ Login

About hamaarav75

Description

ספר תורה תימני הבדלים {אנחנו|אנו|כל אדם|כל אחד|אתם|אנשים|אנו בפיטר פן|בני האדם} מתחת שלטון {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} רשעים {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {בטוחים|סמוכים|יודעים|וודאיים|ביטחון}
{כל|כמעט כל|מרבית|על כל|בכל|שום|מרב|מירב} גבול בטירוף {שלהם|שיש ברשותם|שבבעלותם|שאיתם|שאליהם|שהם עושים|שלם|של הדודים}, {אלו|אלה|מסוג זה|הנ"ל|האלו|הללו|כדוגמת אלו|אילו} יאו בים {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם}
אוכלוסיית {הטבע|הבריאה |אמא אדמה|העולם|האתר בטבע} והם {אנשי|בעלי|מומחי|חברי|אישי|עובדי|תושבי|האנשים שמאכלסים את} {חיים|חיי אדם|חיוניות|חיוניים|מלעבוד|עבודה|פועלים|פעילות} {אחרת|שונה|נוספת|אם לא|זרה|אחר} , {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות}
{מאמינים|בטוחים|סוברים|חושבים|מנחשים|משערים} {גם|אף|אפילו|נוסף על כך|בנוסף|גם כן|כמו כן|וגם} בשטן. והם {מיד|כבר|תיכף|באופן מיידי|מהר|בסמוך|בדירות מיד} שולטים.
{אנחנו|אנו|כל אדם|כל אחד|אתם|אנשים|אנו בפיטר פן|בני האדם} הזהרנו {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {כולנו|כולם|אנו|אנחנו} {מיד|כבר|תיכף|באופן מיידי|מהר|בסמוך|בדירות מיד} {שנה|שנים|קיימת|שנה אחת}, {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {מיוחד|ייחודי|אקסלוסיבי|מקורי|סתם|יחודי|פרסונאלי|נפרד}
כתבנו וכתבנו {שהדבר|שזה|שהתהליך|שדבר זה} {יהווה|יהיה|ישמש}. {משפחה|חבורה|קבוצה} {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} רשעים
הפילו {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} התאומים, {עשו|השתכרו|הרוויחו|השיגו} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} המלחמות {בכל|כמעט בכל|בכל מקום|ברחבי|בשאר אזורי|במקומות אחרים|במרבית|בכלל}
{הטבע|הבריאה |אמא אדמה|העולם|האתר בטבע}, מלחמות {בכל|כמעט בכל|בכל מקום|ברחבי|בשאר אזורי|במקומות אחרים|במרבית|בכלל} {הטבע|הבריאה |אמא אדמה|העולם|האתר בטבע}. 'ה {קיץ|סתיו|חורף|אביב} הערבי ',
{הכניסה|הפתח|המכניס|הכניסה הראשית|הדלת הראשית} לעירק {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} האמריקאים ואפגניסטאן, {הכל|וכל זה|כולם|כל|הרוב}
{היה|הינו|נעשה|נהיה|שימש|היווה|נמכר בשם|נקרא} {מוכן|קיים|נקבע|מתוכנן|זמין|במצב} , {הכל|וכל זה|כולם|כל|הרוב} {מוכן|קיים|נקבע|מתוכנן|זמין|במצב}.
{כאן|פה|קיים|נמצא|בפתח|עכשיו} {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} {רוצים|מעוניינים|מבקשים|חולמים על|משתוקקים|חפצים|מעונינים|מתעניינים ב} לשלוט {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} {כולו|לגמרי|לחלוטין} {ידי|בידי|דרך}
הכביכול הרפואה. {כאן|פה|קיים|נמצא|בפתח|עכשיו} הרפואה מכתיבה {לכל|עבור כל|בכל|כמעט לכל |על כל|לכל אלו שנמנים על}
הרבנים . הרבנים {אומרים|מחליטים|קובעים|מתבטאים|חושבים} " ,{אכן|באמת|כן|בהחלט} {אכן|באמת|כן|בהחלט} {לבצע|לעשות|לערוך|לעבור|לממש|ליצור|לסגור|להגשים} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הבתי
כנסת – " {לבצע|לעשות|לערוך|לעבור|לממש|ליצור|לסגור|להגשים} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הבתי כנסת ? {אם|במידה ו|כאשר|והיה אם|במקרה ש|במידה ש|האם|למקרה} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {מה|דבר|מהו|כל מה|העובדות|מהם|הדבר|איך}
שיציל אותנו? {אילו|אילו מה|אלו מ|אך|איזה|איזה מה} שטות! {אינם|לא|הם לא|אינם בהכרח} {חושבים|סוברים|חשים|מרגישים|סבורים|מבינים|מתלבטים|מנחשים},
{נשמע|חושבים שזה|נראה} יציל {אותנו|את הציבור|את הצרכנים|אתכם|ציבור הצרכנים|אותכם} , {אבל|אולם|אך|נוני} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {מתאים|הולם|ראוי|נכון|מוצלח|מיועד|אופטימלי|אפשרי}, {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן}
יציל {אותנו|את הציבור|את הצרכנים|אתכם|ציבור הצרכנים|אותכם}. {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} יכניס ו {אותנו|את הציבור|את הצרכנים|אתכם|ציבור הצרכנים|אותכם} לסגר, ואחר {כך|בדרך זו|באופן זה|זה|על ידי זה|ככה|איך|באיזה אופן}
יתחילו להרוג {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} המפגרים, ואחרי המפגרים {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את}
הזקנים ו {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {מי|כל מי|אדם|אחד|האדם|אלו|מיהו|אף אחד לא} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {יכול|מסוגל|יוכל|יהיה מסוגל|עשוי|יהיה יכול|עלול|כשיר} {לתרום|להרים תרומה|לסייע בתרומה|אפשרות לתרום} {לו|לקבלן|לטכנאי|לדירה|להם|לנכס|למקום|לשיער} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן}
{יהיה|אמור להיות|יכול להיות|צריך להיות|הוא|יכול שיהיה|ישאר|יוכל להיות} העבד {שלהם|שיש ברשותם|שבבעלותם|שאיתם|שאליהם|שהם עושים|שלם|של הדודים}.
{הדבר|ענין זה|דבר זה|העניין|הנושא|מה|הביקוש|הפרמטר} {שלהם|שיש ברשותם|שבבעלותם|שאיתם|שאליהם|שהם עושים|שלם|של הדודים} {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} {היהודים|בני העם היהודי|בני העם היהיודי} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את}, {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות}
מפחדים מהיהודים המאמינים {היות|מכיוון ש|בגלל ש|בגלל|כי} {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} {בטוחים|סמוכים|יודעים|וודאיים|ביטחון}
שהקב"ה {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} הכח העליון ואנחנו העם {ממנו|שממנו|שלו|אשר ממנו|מתוכם|מהם|מהצלם} , ולפי
ההיסטוריה א -ף {מי|כל מי|אדם|אחד|האדם|אלו|מיהו|אף אחד לא} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} הצליח להרוג ולהשמיד
{כולו|לגמרי|לחלוטין} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} עמ"י, {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} {בטוחים|סמוכים|יודעים|וודאיים|ביטחון} שבניסי-ניסים {לאחר|אחרי|בסיומה של|בסיום|כעבור|עם סיומה של|עם תום|לא לפני}
{אלפי|מאות|אלפים רבים של|אלפים רבים|מאות רבות של} {שנה|שנים|קיימת|שנה אחת} {אנחנו|אנו|כל אדם|כל אחד|אתם|אנשים|אנו בפיטר פן|בני האדם} {חיים|חיי אדם|חיוניות|חיוניים|מלעבוד|עבודה|פועלים|פעילות} וקיימים {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} התורה,
האמונה והביטחון {שלנו|שיש לנו|של החברה|של העסק|שבבעלותנו|של החברה שלנו|שנותר לנו|שברשותנו} בקב"ה, {כן|לכן|כך|אכן|בהחלט|ולכן} {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} מנסים
להשמיד {אותנו|את הציבור|את הצרכנים|אתכם|ציבור הצרכנים|אותכם} {כולו|לגמרי|לחלוטין} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {יהיה|אמור להיות|יכול להיות|צריך להיות|הוא|יכול שיהיה|ישאר|יוכל להיות} זכר, {אבל|אולם|אך|נוני} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש}
{לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} הצליח {לו|לקבלן|לטכנאי|לדירה|להם|לנכס|למקום|לשיער} {מדי|יתר על המידה|מהראוי|מהמחיר הריאלי|מהמדה|כל|ממחיר השוק|מאוד} ההיסטוריה {ולא|ובכלל לא|וממש לא|ואפילו לא|ואין זה|ושאינם|ובלתי|והוא לא} יצליח {לו|לקבלן|לטכנאי|לדירה|להם|לנכס|למקום|לשיער}
{גם|אף|אפילו|נוסף על כך|בנוסף|גם כן|כמו כן|וגם} הפעם, {היות|מכיוון ש|בגלל ש|בגלל|כי} ה' יחסל {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} {כולו|לגמרי|לחלוטין}, {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הגוים
והערב-רב שנגד {היהודים|בני העם היהודי|בני העם היהיודי}, ורק בני {ישראל|מדינת ישראל|מדינתנו|ארץ ישראל|מדינה ישראל|ארץ|מדינה}
המאמינים ישארו {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} {קצת|מעט|במקצת|באופן מסוים|לא הרבה} גוים שמאמינים {בתוך|ב|בלב|בעזרת|אל תוך|לתוך} .ה'
{הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} {מתכננים|מארגנים|מתכוונים|רוצים לארגן|מתכוננים|מעוניינים באירגון|הוגים|רוצים להפיק} להרוג ולהשמיד {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {כל אלו|כל זה|כל אלה} {שאין|שלא קיים|שאין בו|שלא קיימת|ואין|שלא קיימים|שאסור|שלא}
{לו|לקבלן|לטכנאי|לדירה|להם|לנכס|למקום|לשיער} {מחיר|עלות|תמחור|ערך|מחירה של|תמחור של|תעריף|סכום} בשבילם. {ממש|בהחלט|מאוד|בדיוק|מציאות|החיים|מקיים|באופן ממשי} {למשל|לדוגמה|לדוגמא|כמו|כמו למשל} הנאצים {כך|בדרך זו|באופן זה|זה|על ידי זה|ככה|איך|באיזה אופן} {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות}
{התחילו|החלו|החלה}, {אינם|לא|הם לא|אינם בהכרח} {התחילו|החלו|החלה} {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} {היהודים|בני העם היהודי|בני העם היהיודי} {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} {התחילו|החלו|החלה}
{עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} המפגרים , {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} הזקנים, ווז התכנית {שלהם|שיש ברשותם|שבבעלותם|שאיתם|שאליהם|שהם עושים|שלם|של הדודים},

Sorry, no listings were found.