Welcome, visitor! [ Login

About GloriaLane8

  • Member Since: November 21, 2020

Description

הכתיבה מבוצעת באיזה אופן שגגי האותיות נוגעים בשרטוט, ואילו תחתית רגלי האותיות באות באומדן לחצי השורה. לכתחילה אסור להגיד מבחוץ לשרטוט התוחם את אותם הצדדים, 3 סימבולים. בדיעבד בעצם אם ערך מילה חיצוניים לשרטוט כשרה. לעומת אנשים אלה עליכם להקפיד בשמות הקודש לא להגיד הרבה יותר משתי מילים חיצוניים לשרטוט, הדבר הפוסל אחר ספר התורה. אם היוצר אות בודדת, או לחילופין את כל שמות הקודש בשלמותם מבחוץ לשיטה – כללי.

תפירה

בסיומה של יצירת האותיות על אודות הקלף, תופרים את אותו היריעות זו לזו יחד עם גיד. התפירה מחוייבת להיעשות לשמה. את אותו היריעה המרכזית והאחרונה תופרים לעץ חיי האדם, מומלץ אזורים שנשים היוו תופרות את היריעות4. תיק לספר תורה

Sorry, no listings were found.