Welcome, visitor! [ Login

About GeorgePoole1

Description

כתיבת ספר תורה מאד מיוחדת ומרגשת כל אחד שמתחיל את התהליך דבר זה הנקרא הכתיבה מחכה בכליון עיניים מתי מהר ספר התורה יהיה מוכן בצורה הכשרה והמהודרת שיש, הוגים כמובן את ההכנסת ספר תורה שזה עם כל הפרטים שזה התהלוכה, הרכב המקושט והמפואר, השירים, הריקודים, האורחים והמוזמנים, פרסומים וכמובן סעודת המצווה. כתיבת ספר תורה

כאשר הסופר סיים לספרא בשעה טובה את אותם ספר התורה ישנם השלב של בחירת התיק לספר תורה.

אזי ספר התורה כתוב ומוכן על הקלף, הגיע השלב הסופי החשוב של בחירת תיק לספר תורה.

כיוון שספר התורה הינו קלף קדוש במיוחד המקיף נכתב כל ספר התורה הקדוש ביותר לעם היהודי שניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכן מן הראוי לשמור אותו בסקטור מכובד ונאה ככל האפשר בבית הכנסת

התיק לספר אומנות מיוחדת נפתח כמו דלת והמגילה של הקלף על גביו כתוב הספר מקצוע מיוחד, מועבר מחלק אחד לחלק השני לצורך הקריאה בתורה.

התיבה לספר תורה ברוב הפעמים מסוגלת עץ ומעוטרת בעיטורים שונים כמו בדי קטיפה ומתכות יקרות תכשיטי כסף וכסף, הסגנון הוא ששייך ל הארגזים לספר תורה מצורי ברוב הפעמים אצל הקהילות הנקרא עדות המזרח

אשר נפתחת כמו דלת ומגילת הקלף מועברת מחלק אלו להוריש הבא לצורך קריאתה. התיבה, מורכבת בעיקר מעץ, אך מעוטרת בשלל עיטורים, פצח מבדים וכלה במתכות יקרות (כסף או זהב). סגנון זה מצוי ברוב קהילות המזרח כלומר בכלל הקהילות הנפוצות במזרח התיכון ומזרחה משם ובפרט במצרים, בארץ ישראל (למעט על ידי האשכנזים)

תיקים לספר תורה קיימים במגוון גדול ישנם תיקים לספר אומנות מיוחדת משולבים זהב וקטיפה, יש תיקי תורה משובצים באבני חן וסברובסקי, או תיבה לספר תורה עפ פיתוחים מריקועי כסף ופיתוחי זהב, ארגז לספר תורה מגולף בידי אומן בשילוב ריקועי זהב וכסף.

Sorry, no listings were found.