Welcome, visitor! [ Login

About FiratRees2

Description

תיקים לומר תורה משיח בקרוב

כתיבת ספר תורה ביותר מיוחדת ומרגשת כל אחד שמתחיל אחר התהליך זה בוודאי המתקיימות מטעם הכתיבה מחכה בכליון עיניים מתי בדירות מיד ספר התורה יהיה מוכן בצורה הכשרה והמהודרת שיש, מארגנים כמובן את ההכנסת עיתון תורה שזה עם כל הפרטים שזה התהלוכה, הרכב המקושט והמפואר, השירים, הריקודים, האורחים והמוזמנים, פרסומים וכמובן סעודת המצווה.

כאשר הסופר סיים לכתוב בשעה טובה את אותן ספר התורה יש את השלב של בחירת התיק לספר מלאכה.

הרי ספר התורה כתוב ומוכן על הקלף, הגיע השלב החשוב של בחירת תיק לספר תורה.

כיוון שספר התורה הינו קלף קדוש במיוחד המקיף נבנה כל ספר התורה הקדוש ביותר לעם היהודי שניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכן מן הראוי לשמור אותו במקום מכובד ונאה ככל האפשר בבית הכנסת

התיק לספר תורה נפתח כמו דלת והמגילה של הקלף אודותיו כתוב הספר מקצוע מיוחד, מועבר מחלק אחד לחלק השני לצורך הקריאה בתורה.

התיבה לספר תורה ברוב הפעמים מאפשרת מעץ ומעוטרת בעיטורים שונים כמו בדי קטיפה ומתכות יקרות זהב וכסף, הסגנון הזה מסוג הארגזים לספר מלאכה מצורי ברוב הפעמים אצל הקהילות המתקיימות מטעם עדות המזרח

אשר נפתחת כמו דלת ומגילת הקלף מועברת מחלק אף אחד לא להפריד השני לצורך קריאתה. התיבה, מורכבת בעיקר מעץ, אולם מעוטרת בשלל עיטורים, התחילו לעשות מבדים וכלה במתכות יקרות (כסף או זהב). סגנון זה מצוי ברוב קהילות המזרח כלומר בכל הקהילות המקובלות במזרח התיכון ומזרחה משם ובפרט במצרים, בארץ ישראל (למעט אצל האשכנזים)

Sorry, no listings were found.