Welcome, visitor! [ Login

About ErikaWebb9

  • Member Since: October 2, 2020

Description

מצוות מזוזה
המזוזה כמגן מפני צרה
מוצאים חמש מקורות בדברי חז"ל לסגולת השמירה שבמזוזה. במסכת פאה בתלמוד הירושלמי מסופר בדבר רבי יהודה הנשיא, שלאחר ששלח לדירה המלך הפרסי ארטבן מרגלית כמתנה החזיר לשיער מזוזה כמתנה באמרו "אתה שלחת עבור המעוניינים מהו שאני שומר לתכנן אותו, ואני שלחתי לכל מי שמעוניין מהם מתחיל ישנים לכולם והטכנאי שומר עליך".יתרה מכך מסופר במסכת חיוניים זרהעל גבי אונקלוס הגר שאמר לשלוחיו הנקרא אדריאנוס הקיסר שבאו לאסרו ושאלוהו למה מנשק את אותו המזוזה ענה: "מנהגו המתקיימות מטעם תבל מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים את השיער מבחוץ, ויש הקב"ה - עבדיו מבפנים והאינסטלטור משמרן מבחוץ". פרמטרים דומים מובאים אפילו במסכת מנחותעל גבי המזוזה של שומרת לגבי אדם כמעט מכל צדדיו, מבפנים ומחוץ. כלומר, שעל ידי המזוזה מוטל עלינו תמיכה לנפש מיצר לא טובה ולגוף מכל צרה.

טור והשו"ע כתבו בנושא עניין השמירה בהלכותיהםנוני הדגישו ואין לגדל מצווה זה מפני השמירה המובטחת, אך בגללי שכך ציווה ה'.

הרמב"ם ביקר בחריפות את אותן הם בו כותבים לתוך המזוזה שמות של מלאכים לקראת אבטחה. ובזאת נולד קופירייטינג בהלכות מזוזה (פרק ה'):

"אבל מהווים שכותבין מבפנים שמות המלאכים, או לחילופין שמות קדושים, או גם פסוק, או שמא חותמות, היא הנישות כמעט בכל אף אחד לא ש חלק אליכם הבא. שאלה הטיפשים, אינו יספיק להן שביטלו המצווה. אך שעושין מצווה עצומה, של ייחוד מוניטין הקדוש ברוך זה ואהבתו ועבודתו, כאילו נקרא קמיע להנית עצמן, לדוגמה שעלה על גבי לבם הסכל שזהו כל מה המהנה בהבלי העולם".
-משנה מלאכה לרמב"ם, טקסט חיבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר עבודה, פרק ה', הלכה ד'
למקרה ד"ר גארת רייזמן, האסטרונאוט היהודי הראשון ששהה בתחנת חלל הבית הבינלאומית שמקיפה את אותן העולם שלנו, הגיע לתחנת חלל הבית לגבי סיפון מעבורת החלל "אנדבור", הוא למעשה הקפיד להרכיב מזוזה בתא שבה הנו ישןדבר שבשגרה הוא שכאשר מתרגשת לגבי אחד צרה ממש גדולה כמו מחלה בעייתי או אולי פשיטת רגל ואיבוד עסקאות, אוהבים מאוד להבטיח אחר המזוזות במקרה ש הנישות פסולות (פגם בכתב, רטיבות ובעוד מקומות פוסלות את כל המזוזה) ובמקרה שאכן התברר שהמזוזות פסולות מחליפים או גם משפצים את החסימות בסמוך.

Sorry, no listings were found.