Welcome, visitor! [ Login

About EileenPerry33

Description

נהוג לומר פיטום הקטורת וגם בפתיחה לתפילת שחרית עם סיומה של פסוקי הקורבנות, וכן בפתיחה לתפילת מנחה, ואחריה מתבטאים קדיש דרבנן (הנקרא גם כן קדיש דאגדתא - קדיש השייך דברי אגדה).

הסיבות לאמירת פיטום הקטורת

שחזור של מזבח הזהב אודותיו הוקטרה הקטורת במשכן

התפילות שחרית ומנחה נאמרו מזמן הקרבת התמיד המתקיימות מטעם שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד של פעם אחת הערביים. קרבנות מהווים הובאו יחד עם קטורת. בעת הזו התפילות אלה נאמרות בשטח הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה יש צורך חלק המתאים בתפילה. קריאת פיטום הקטורת

Sorry, no listings were found.