Welcome, visitor! [ Register | Login

About DrewHunt55

Description

לפי המסורת, קטע ""פיטום הקטורת"" הנו אחד מהטקסטים היחידים מימי אזור שני בתוכם לא מומלץ מחלוקת בודדת תנאים (בייחוד רק אחת חדר שמאי ובית הלל). מלבד זאת תקלה הקטורת היווה משמעותי בוויכוח בין הפרושים לצדוקים ולאחר מכן 1 היהודים הרבניים ובין הקראים, באופן מיוחד לקראת יום שלם הכיפורים, במדינה נכנס הכהן החשוב לתוך קדש הקדשים בעזרת קטורת. כחלק מ הצדוקים נעשה צריך לגרום קודם קטורת (""כי בענן אראה בנושא הכפורת""), והפרושים היוו משביעים רק את הכהן הרחב ממש לא יפעל כחלק מ דרך הצדוקים (ולאחר מכן ""היו מהווים וכדלקמן פורשים ובוכים"" על גבי החשד ולכן המחלוקת). pitum ktoret

Sorry, no listings were found.