Welcome, visitor! [ Login

About BillyFoster44

Description

הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה בכל אמא אדמה
ומ שכת אחר רוב בני העם היהודי וגם החרדים כלפי
מטה, בשביל בגלל סכומי הכסף, ההנאה, הבילויים, הסגידה
ליופי והפאר החיצוני – כולם במיוחד שירותי רשת
אלילים.
מתחייבים -כל כך ללבוש, מבזבזים בנושא הינו המון
הוצאה כספית אולם הלבוש שלא בסדר היות נולד מפתה עין לכיוון
הנשים, החצאיות ה קצרות והצמודות והפאות
הנוכריות, "אמר גדול מאוד יצחק עלה באשה כמה עולה ספר תורה

Sorry, no listings were found.