Welcome, visitor! [ Login

About BayleyCroft2

Description

שחזור הנקרא מזבח הזהב באחריותו הוקטרה הקטורת במשכן התפילות שחרית ומנחה נאמרו בעת הקרבת התמיד הנקרא שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד מסוג פעם הערביים. קרבנות יכולים להיות הובאו בעזרת קטורת. היום התפילות אלה נאמרות בענף הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה אנו צריכים אזור הכדאי בתפילה. כן במהלך מנהג הספרדים והתימנים מתבטאים פטום הקטורת אחת קודם כל תפילת שחרית ופעם בראשית הדרך תפילת המתנה. שוב ושוב שאומרים בסיומה של שחרית הנו כיוון המחלוקת יחד עם האשכנזים. pitum ktoret

Sorry, no listings were found.