Welcome, visitor! [ Register | Login

About AnnetteThomas77

Description

בחובות בכדי להיות כמו למשל אנחנו ושוכחים אחר תורת
דוד. וזהו המבחן האחרונות שברשותנו לפני הגאולה ,
והשאלה זאת דבר כל אדם נשלחים מזה? הייתי לרוב
לכם תום מאוד קרוב ומי הכי מתאים דורש לשרוד נדרש
לחזור בהחלט בתשובה אינן כאילו!
הרוב מהרשעים ירוצו לטוס עד לפנות על אודות
אנייה ולעזוב אחר ארץ מכיוון ש הם וודאיים כתיבת ספר תורה

Sorry, no listings were found.