Welcome, visitor! [ Login

About AmelieBoyle1

Description

תיקים לכתוב תורה

כתיבת ספר תורה מאד מיוחדת ומרגשת כל אחד שמתחיל את אותם התהליך זה בהחלט ששייך ל הכתיבה מחכה בכליון עיניים מתי תיכף ספר התורה יהיה מוכן בצורה הכשרה והמהודרת שיש, מתכננים כמובן את ההכנסת ספר תורה שזה עם כל הפרטים שזה התהלוכה, הרכב המקושט והמפואר, השירים, הריקודים, האורחים והמוזמנים, פרסומים וכמובן סעודת המצווה.

כאשר הסופר סיים לספר בשעה טובה את אותן עיתון התורה יש את השלב של בחירת התיק לספר מקצוע מיוחד.

אזי ספר התורה כתוב ומוכן על הקלף, הגיע השלב הסופי החשוב של בחירת תיק להגיד תורה.

כיוון שספר התורה הינו קלף קדוש במיוחד שלו נבנה כל ספר התורה הקדוש ביותר לעם היהודי שניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכן מן הראוי לשמור אותו בשטח מכובד ונאה ככל האפשר בבית הכנסת

התיק לספר מקצוע מיוחד נפתח כמו דלת והמגילה של הקלף הוא צריך כתוב הספר אומנות מיוחדת, מועבר מחלק אחד לחלק השני לצורך הקריאה בתורה.

התיבה לספר תורה ברוב הפעמים צריכה מסוג עץ ומעוטרת בעיטורים שונים כמו בדי קטיפה ומתכות יקרות זהב וכסף, הסגנון הזה ששייך ל הארגזים לספר עבודה מצורי ברוב הפעמים אצל הקהילות ששייך ל עדות המזרח

אשר נפתחת כמו דלת ומגילת הקלף מועברת מחלק אדם להפריד אחריו לצורך קריאתה. התיבה, מורכבת בעיקר מעץ, אבל מעוטרת בשלל עיטורים, התחילו לעשות מבדים וכלה במתכות יקרות (כסף או זהב). סגנון זה מצוי ברוב קהילות המזרח למעשה ברחבי הקהילות הנפוצות במזרח התיכון ומזרחה משם ובפרט במצרים, בארץ ישראל (למעט אצל האשכנזים)

Sorry, no listings were found.